Virtuális számológép-múzeum
Menü
C/CE
Számológépek
Logarlécek
Egyéb
Gyártók
Lexikon
Switch to English


A Híradástechnika Szövetkezet számológépei

2. rész: az első tudományos számológépek

 

Előzmények

A HírBow kooperációban 1974-ig hétféle alapműveletes számológép készült Balatonlellén. Azonban igény mutatkozott tudományos számológépek gyártására is.
(Az előzményekről az 1. részben olvashat: A HírBow számológépek)
TK-835 1974-ben jelent meg az első magyar tudományos zsebszámológép, a TK-835-ös. Formavilágát tekintve a korábbi, K-86-os és K-106-os típusokra hasonlít, első benyomásra csak az tűnhet fel, hogy némileg több gombja van. Az ezidőtájt megszokott módon, a tudományos funkciók nem közvetlen gombokkal voltak elérhetőek, hanem egy funkcióbillentyű, és a megfelelő másik gomb lenyomásával voltak előhívhatók (például a SIN funkció a fehér F gomb és a 7-es gomb lenyomásával). Ezen a gépen ráadásul a legtöbb gombnak 3 funkciója volt: az elsődleges foglaltság a hagyományos funkciókat (számbeírás, alapműveletek, törlés), a másodlagos (fehér F gomb) és harmadlagos (kék F gomb) foglaltság a megfelelő színnel, a gombok fölé írt többi funkciót hívta elő. A drágább, komolyabb tudású, és ennek megfelelően könnyebben használható gépek (a Texas Instruments, vagy a Hewlett-Packard korabeli modelljei) a legtöbbet használt funkciókhoz már ekkor külön billentyűket kaptak.

Érdekességképpen megemlítendő, hogy eredetileg a Bowmar MX100-as tudományos típus végszerelését kívánták Balatonlellén végezni – a hónapokkal a gyártás megkezdése előtt leadott gyártmányismertető, amely a Rádiótechnika folyóiratban is megjelent, még ennek a típusnak a tulajdonságait és képét tartalmazta –, azonban a gyártás már a többet tudó, MX140-es változattal indult meg.

A Bowmar MX100-as típus hirdetése a Rádiótechnika folyóiratban

A gép a MOS Technologies cég tudományos kalkulátor-áramkörei köré épült, ami 1974-ben igen korszerűnek számított – mindössze két chipből, egy MOS MCS2525 001-es, és egy MCS2526 001-es típusjelű MOS/LSI IC-ből áll.

A számológép kijelzője a többi típushoz hasonló, Bowmar gyártmányú Optostic fantázianevű LED-kijelző, de a szegmensei a többi típusénál nagyobbak, így nincs szükség a nagyítólencsékre, amelyek az eredmények oldalról való leolvasást nehezítenék. A gép 10 számjegyes mantissza, és további 2 számjegyes exponens kijelzésére alkalmas. A könnyebb és gyorsabb leolvashatóságot biztosítandó, az exponens számjegyei kisebb méretűek voltak, és a kijelző felső része felé voltak eltolva – hasonlóan a későbbi PTK-1072-es típushoz.

A billentyűzet működési elvében, és felépítésében a korábbi modellekkel megegyezett, csupán a gombok méretében tért el azoktól.

A számológép áramellátásáról 6 db, a hátoldalba épített NiCd akkumulátor gondoskodott, ami igencsak súlyossá, és vastaggá tette a készüléket. Az E-69 típusú hálózati töltővel 8 órás töltés után, új állapotában, 4 órát volt képes a hálózattól függetlenül üzemelni. A telepfeszültség csökkenése esetén a kijelző bal oldalán egy „L” jelzés jelent meg.

A gép meglehetősen nagy pontossággal képes számolni: a legtöbb esetben az eredmények 10. jegyében van csupán 1 jegynyi eltérés. A gyök- és hatványfüggvények számításakor már 6 jegynyi eltérés is lehet a 10. számjegyben. A legpontatlanabb számításnál, a tangens-függvénynél, a 85 foknál nagyobb értékekre, az eredmény 8. jegyében fordulhat elő hiba. Ezek az eredmények a korabeli számológépekhez képest is, igen jónak mondhatóak – és tegyük hozzá, a logarlécet használók között ekkoriban még bevett gyakorlat volt az eredmények fejben való utólagos kerekítése.


A TK-835-ös típus egy példánya

Érdekesség: A hetvenes évek közepén, több gyártó olyan kialakítású áramköröket gyártott, amelyek lehetővé tették kétféle billentyűzet illesztését is: az egyik a hagyományos számológép gombjait és váltóbillentyűket (F) használ a tudományos és egyéb funkciók hívására, a másik pedig ezek számára külön gombokat biztosít. Ugyanezen, MOS chipek köré épített számológép a Commodore SR36-os, vagy az Elektronikus Mérőkészülékek Gyárának tudományos modellje, a HUNOR 252-es, ahol a TK-835-östől eltérően, a tudományos funkciók külön gombokat kaptak.
TK-891 A számológépek - a korábbi típusokhoz képest is - magas áruk ellenére igen hamar elkeltek, és további igény mutatkozott hasonló tudású, tudományos készülékek iránt. A Bowmar cég, akitől a licenszet és az alkatrészeket vásárolták, ebben az időszakban jutott csődbe, így a Híradástechnikának új gyártót kellett keresnie. 1975-ben a General Instrument cégtől sikerült olyan áramköröket vásárolniuk, amikkel folytatni tudták az alapműveletes számológépek gyártását. A K-841-es típus nyomtatott áramkörét a Híradástechnikában tervezték hasonló típusok alapján. A tudományos számológép utódját is a GI-től vásárolták meg, mégpedig az EZ3500-as típust, majd kezdték el forgalmazni TK-891-es típusjelzéssel. Ez azonban, használhatóságát tekintve messzemenően alulmúlta elődjét, előnye csupán a kisebb fogyasztás, a beépített akkumulátorok helyett alkalmazott 9V-os elem okozta súlycsökkenés, és az alacsonyabb ár volt. A TK-835-ös 10+2 számjegyes kijelzéséhez képest, ez a gép csak 5+2, illetve 8+2 számjegyes kijelzéssel rendelkezett, de a tudományos funkciók igencsak korlátozott pontossága csak az előbbi kijelzést tette indokolttá. Továbbá, példának okáért, a nem egész kitevőjű hatványozást a gép nem tudta elvégezni, így a logarléceknél megszokott elv alapján, előbb az alap logaritmusának a kitevővel való szorzását, majd az eredmény anti-logaritmálását kellett elvégezni, ami nem adott túl pontos eredményt — hozzá kell tenni, a logarlécekkel elérhető elméleti pontosságot még így is túlszárnyalta:

3.256.72 kiszámítása: 3.25 F ln × 6.72 = ex. Eredménye: 2754.1, ami csak 3 jegyre pontos (a helyes eredmény 2753.3168 lenne 8 számjegy esetén).
Az egész kitevőjű hatványozást, az alapműveletes számológépeknél megszokott módon, a konstans-regiszter felhasználásával lehet a legpontosabban elvégezni:
3.256 kiszámítása: 3.25 × = = = = =. Eredménye: 1178.4201, ami mind a 8 jegyre pontos. Ugyanez, a fenti módszerrel:

3.25 F ln × 6 = ex. Eredménye 1178.7, ami csak 4 jegyre pontos.

Összehasonlításképp, a FACIT 1110-es típusával (GI C-598-as áramkörrel) elvégezve:
3.25 F yx 6 =. Eredménye 1178.42, ami mind a 6 jegyre pontos (valójában 7 jegyre). A fenti módszerrel:

3.25 F ln × 6 = ex. Eredménye 1178.38, ami viszont, a hibák összegzödése folytán, itt is csak 4 jegyre pontos.

A számológép már egyetlen kalkulátor-áramkör, a C-596-os köré épült, amit maga a gyártó, a General Instrument cég készített, és a tudományos számológépek számára tervezett áramkör-család legkisebb tagja volt. Ha a nagyobb tudású, C-598-as áramkör tulajdonságait megnézzük (ilyet tartalmaz például a Magyarországon is ismert FACIT 1110-es típusú számológép), látható, hogy a C-596-os tulajdonképpen egy egyszerűsített, ha úgy tetszik „lebutított” típus:

  • a trigonometrikus, exponenciális és logaritmikus függvények számítási hibái a 8. jegyben jelentkeznek, míg a C-596-osnál már a 4. jegyben
  • a trigonometrikus függvények a számológép teljes értelmezési tartományában (0 – 1099) fok közötti szögekre is számíthatók, míg a C-596-os csak 0 – 90 fok, ill. ennek megfelelő radián közöttiekre képes
  • 10-es alapú logaritmus-számítás, illetve hatványozás elvégzésére képes, míg a C-596-os nem
Kijelzője ennek a gépnek is Bowmar Optostic típusú, azonban ez már korszerűbbnek mondott, egyedi nagyítólencsés kivitelű.


A TK-891-es

Érdekesség:
A General Instrument EZ3500-as számológépének egy OEM-változatát az amerikai Tandy cég Radio Shack EC-475 típusjelzés alatt is forgalomba hozta, amely csak színvilágát tekintve különbözött az eredeti típustól.
A tudományos típusok összehasonlításához álljon itt egy táblázat az egyes típusoknál elérhető funkciókról:

 TK-835TK-891TK-1023
ln, exigenigenigen
lg, 10xigennemigen
sin, cos, tgigenigenigen
arc sin, arc cos, arc tgigenigenigen
exponenciális beviteligenigenigen
előjelváltásigenigenigen
yxigennemigen
x2igennemnem
x-y csereigennemigen
x-M csereigenigennem
M+, M-, MRigenigennem
MSigennemigen
MCigenigennem
radiánban számolásigenigennem
zárójelek használataigennem*

* - A TK-1023 (export típusszáma: TK-891-1) fordított lengyel logikájú gép, melynél nincs szükség zárójelezésre.
Mint a fenti táblázatból is látható, a legkorábban gyártott, TK-835-ös típus rendelkezett a legtöbb funkcióval, emellett a legpontosabb számítási képességekkel. Ennek a típusnak a kifutása után, még két évig kellett arra várni, hogy a TK-835-ösnek méltó utódja jelenjen meg — ez lett 1977-ben a TK-1024-es, amely az egyik legkomfortosabb, legpontosabb HT számológép volt. Addig azonban még egy számológéptípus következett, mégpedig a National Semiconductor NOVUS 4520-as típusa, azaz a TK-1023-as, amelyet a korábbi típus export-folytatásaként, TK-891-1-es típusszámmal is gyártottak. Erről a gépről viszont már a következő részben lesz szó.
További olvasnivalók A Híradástechnika Szövetkezet számológépei (áttekintés)
3. rész: A fordított lengyel logikájú gépek

További képek a számológép-album oldalain találhatók:
TK-835 album
TK-891 album

Design & HTML: Modulit Bt.
(C) www.arithmomuseum.com 2004-2017.